کری و لاوروف، سایک و پیکو | فراتاب
آخرین اخبار

کری و لاوروف، سایک و پیکو

RSS
آرام ولدبیگی
نظام سایکس-پیکویی به طور عملی روزهای پایانی وجود خود را طی می­کند اما در حال حاضر هیچ چشم­انداز روشنی برای خاورمیانه بعد از سایکس-پیکو وجود ندارد
ویدیو
کیوسک
کتاب