تحرکات نظامی پر خطر ترکیه در مرز های جنوبی | فراتاب
آخرین اخبار

تحرکات نظامی پر خطر ترکیه در مرز های جنوبی

گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب