تمامیت خواهی در کردستان | فراتاب
آخرین اخبار

تمامیت خواهی در کردستان

RSS
امید عزیزیان
در این یادداشت پاره ای از دلایل شکل گیری قرائت‌های تک بعدی از گفتمان اصلاح طلبی در ایران مورد اشاره قرار می‌گیرد و نهایتا به شکل حادتر قرائت تمامیت‌خواهانه از اصلاح طلبی در استان کردستان پرداخته خواهد شد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب