دوست پوتین، وزیر خارجه ترامپ | فراتاب
آخرین اخبار

دوست پوتین، وزیر خارجه ترامپ

RSS
رئیس‌جمهور تازه منتخب آمریکا ضمن دفاع از نامزدی رئیس شرکت اکنون موبیل به‌عنوان وزیر امور خارجه آتی آمریکا، نگرانی‌ها نسبت به روابط این نامزد معرفی‌شده با روسیه را رد و تأکید کرد، سیاست خارجه آمریکا به یک مسیر جدید نیاز دارد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب