ایران قدرت منطقه ای | فراتاب
آخرین اخبار

ایران قدرت منطقه ای

RSS
رادیو فرانسه بررسی کرد
رادیو «فرانس کولتور» در گزارشی از موقعیت جغرافیایی، جمعیت، قدرت نظامی، منابع انرژی و قدرت نرم علمی به عنوان پنج عامل قدرت ایران نام برد.
ویدیو
کیوسک
کتاب