مقابله با سرما | فراتاب
آخرین اخبار

مقابله با سرما

RSS
ثریا مردانپور
کاهش جریان خون به قسمت های انتهایی بدن (دست و انگشتان دست، پا و انگشتان پا، بینی و گوش) را سرمازدگی می گویند.
ویدیو
کیوسک
کتاب