احتمال برگزاری رفراندوم دوم برگزیت قوت گرفت | فراتاب
آخرین اخبار

احتمال برگزاری رفراندوم دوم برگزیت قوت گرفت

RSS
پس از اینکه دادگاه عالی بریتانیا حکم به لزوم تأیید قانون برگزیت توسط پارلمان داد، روز گذشته حزب لیبرال دمکرات انگلیس که به شدت مخالف برگزیت است، موفق شد حمایت بیش از 80 تن از نمایندگان مجلس عوام برای برگزاری همه پرسی دوم برگزیت را جلب کند.
ویدیو
کیوسک
کتاب