نابودی حوزه پژوهش در ایران | فراتاب
آخرین اخبار

نابودی حوزه پژوهش در ایران

RSS
منصور براتی
سرقت ادبی و سوءاستفاده از نگاشته‌های دیگران سال‌ها است در جامعه علمی ایران رایج است و امروز دیگر آن‌قدر فراگیر شده که گویی یک قانون نانوشته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب