رای اعتماد مجلس به منطقه آزاد تجاری | فراتاب
آخرین اخبار

رای اعتماد مجلس به منطقه آزاد تجاری

RSS
هیوا رحیمی‌نیا
نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی توسعه مناطق آزاد و تاثیر آن بر مقررات حمایتی کارگران در این مناطق اختصاص دارد.
ویدیو
کیوسک
کتاب