سخنان اردوغان در ضدیت با کردها | فراتاب
آخرین اخبار

سخنان اردوغان در ضدیت با کردها

RSS
رئیس جمهور ترکیه به پاکسازی شهر منبج در شمال شرق حلب سوریه از وجود اعضای حزب اتحاد دموکراتیک تأکید کرد
ویدیو
کیوسک
کتاب