هنری کاویل و دوست دخترش | فراتاب
آخرین اخبار

هنری کاویل و دوست دخترش

RSS
سوپرمن از مرگ باز می‌گردد تا در «لیگ عدالت» حضور داشته باشد. این را همه‌ی طرفداران سوپرمن و خوانندگان کتاب‌های کامیک می‌دانستند.