منطقه پرواز ممنوع، کمک های بشر دوستانه، روسیه، بخش شرقی حلب | فراتاب
آخرین اخبار

منطقه پرواز ممنوع، کمک های بشر دوستانه، روسیه، بخش شرقی حلب

RSS
نامه پزشکان باقی مانده در حلب:
15 پزشک از 35 پزشک باقی مانده در بخش شرقی حلب که هم چنان در کنترل شورشیان است در نامه ای به باراک اوباما از وی خواسته اند تا به یاری 250000 غیر نظامی در آنجا بروند. آن ها خواستار اعلام منطقه پرواز ممنوع در آسمان این شهر شدند تا مانع حملات هوایی شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب