استقلال کردستان سوریه | فراتاب
آخرین اخبار

استقلال کردستان سوریه

RSS
دکتر قدرت احمدیان
مدل لبنانی (دموکراسی انجمنی) برای سوریه مناسب است اما امکانپذیر نیست مدل کُردها عمدتاً منطبق با واقعیات شمال سوریه و نه دیگر مناطق این کشور است
ویدیو
کیوسک
کتاب