فرهاد اصلانی جدید | فراتاب
آخرین اخبار

فرهاد اصلانی جدید

RSS
فرهاد اصلانی:
فرهاد اصلانی گفت: مدیران فرهنگی ما از روش‌های ناکارآمد، سانسور و روش‌های سلبی و پلیسی استفاده می‌کنند.
ویدیو
کیوسک
کتاب