دزدی ارز | فراتاب
آخرین اخبار

دزدی ارز

RSS
نرخ ارز از نیمه‌دوم سال95 یکسان می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تمرکز بر فعال کردن خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش برای آنها، افزایش رشد اقتصادی را در دو سال و نیم گذشته به دنبال داشته است و سازمان های بین المللی رشد 5 تا 7 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1395 پیش بینی کرده اند.

گفتگو
یک کارشناس مسایل بین الملل تشریح کرد
در گفت‌وگو با فعالان سیاسی و کارشناسان دانشگاهی مطرح شد؛
ویدیو
کیوسک
کتاب