ازدواج رضا صادقی | فراتاب
آخرین اخبار

ازدواج رضا صادقی

RSS
فضای مجازی ما دچار آشفتگی و شلختگی است و این در صورتی است که در کل دنیا این فضا مرتب است و مردم هر چیزی را بخواهند از مرجعش پیدا می‌کنند. به نظرم این زمینه نیاز به فرهنگ‌سازی زیادی دارد.
یادداشت
ویدیو
کیوسک
کتاب