آوارگان غرق شده | فراتاب
آخرین اخبار

آوارگان غرق شده

RSS
فرزاد رمضانی بونش
با شروع بحران سوریه و سرازیر شدن آوارگان این کشور به ترکیه، این کشور از مساله آوارگان به عنوان ابزاری در جهت کسب منافع خود بهره برده است، اما این بحران خود به یکی از تهدیدهای ترکیه نیز بدل شده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب