مظهر خالقی | فراتاب
آخرین اخبار

مظهر خالقی

RSS
اردشیر پشنگ
کنگره مشاهیر کُرد از منظر و رویکردی دیگر
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب