داستان کوتاه | فراتاب
آخرین اخبار

داستان کوتاه

RSS
داستان کوتاه
چراغا روشنه اما حالا می دونم که اصل قصه اون جاییه که چراغ خاموش. میدونی؛ شبا وقتی چراغ ُ خاموش می کنم و دراز می کشم، تازه اصل قصه، پشت پلکام شروع میشه.
ویدیو
کیوسک
کتاب