تورم،گرانی | فراتاب
آخرین اخبار

تورم،گرانی

RSS
بی توجهی دولت به هشدار کارشناسان
با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی نسبت به موج بزرگ نقدینگی و اینکه هر آن احتمال هجوم پول سرگردان به بخشی از اقتصاد وجود دارد اما دولتمردان همچنان توجهی به آن ندارند و نگران پایه پولی هستند.
ویدیو
کیوسک
کتاب