عكس ارمين و دوست دخترش | فراتاب
آخرین اخبار

عكس ارمين و دوست دخترش

RSS
گزارشی از نخستین های هنرهفتم در ایران:
ارامنه در سینمای ایران و بخصوص در نخستین روزهای طلوع این هنر در کشور نقش قابل توجهی داشتند و به همین دلیل بسیاری از نخستین های سینمای ایران را رقم زده اند، از جمله نخستین بازیگری زن.
یادداشت
ویدیو
کیوسک
کتاب