یورش تجار به آلمان | فراتاب
آخرین اخبار

یورش تجار به آلمان

RSS
به منظور رایزنی برای توسعه همکاری ها
هیات تجاری نزدیک به 60 نفره از سوی اتاق تهران باهدف توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری و شرکت در نشست های مختلف با همتایان بخش خصوصی در آلمان، امروز راهی این کشور می شوند.
ویدیو
کیوسک
کتاب