کردها و کنترل منبج | فراتاب
آخرین اخبار

کردها و کنترل منبج

RSS
یحیی زرین نرگس
کاپلند در نظریه‌ی نایکسانی پویای خود، بر این باور است که «جنگ‌های بزرگ را نوعاً قدرت‌های نظامی مسلطی به راه می‌اندازند که می‌ترسند به شکل چشم‌گیری دچار افول شوند».
یادداشت
ویدیو
کیوسک
کتاب