آخرین تحولات جنگ سوریه | فراتاب
آخرین اخبار

آخرین تحولات جنگ سوریه

RSS
یحیی زرین نرگس
کاپلند در نظریه‌ی نایکسانی پویای خود، بر این باور است که «جنگ‌های بزرگ را نوعاً قدرت‌های نظامی مسلطی به راه می‌اندازند که می‌ترسند به شکل چشم‌گیری دچار افول شوند».
ویدیو
کیوسک
کتاب