آیا کردستان عراق مستقل خواهد شد | فراتاب
آخرین اخبار

آیا کردستان عراق مستقل خواهد شد

RSS
یحیی زرین نرگس
نگارنده بر این باور است که فضای برزخی حاکم بر اقلیم کردستان عراق؛ اعم از مردم و سیاسیون و رهبران آنها، فضایی از اشتیاق به آینده و در عین حال مهجوری از وضعیت فعلی در عراق را در پی داشته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب