آیا خاورمیانه فرومیپاسد | فراتاب
آخرین اخبار

آیا خاورمیانه فرومیپاسد

RSS
آرام ولدبیگی
در شرایط فعلی واحدهای ملی و مذهبی سوریه و عراق از مرحله صورتبندی مرزهای نوین گذار کرده و وارد مرحله تکمیل و تثبیت کردن آن مرزها شده ­اند.
ویدیو
کیوسک
کتاب