نظرات نامزدهای انتخابات امریکا در مورد ایران | فراتاب
آخرین اخبار

نظرات نامزدهای انتخابات امریکا در مورد ایران

RSS
پولیتیکو بررسی کرد:
لینتون نامزدی ضعیف است که سوابق منفی زیادی دارد و رسوایی ایمیلش روزبه‌روز بدتر می‌شود و یک رقیب سرسخت و کله‌شق دارد که طرفدارانش می‌توانند به کابوسی برای فیلادلفیا تبدیل شوند
ویدیو
کیوسک
کتاب