کنفرانس امنیتی مونیخ، ایران، خاورمیانه، سوریه، جنگ داخلی، دی میستورا، لاوروف، محمدجواد ظریف | فراتاب
آخرین اخبار

کنفرانس امنیتی مونیخ، ایران، خاورمیانه، سوریه، جنگ داخلی، دی میستورا، لاوروف، محمدجواد ظریف

RSS
در کنفرانس امنیتی مونیخ چه گذشت؟
بازیگران اصلی و متحدان آنان در مهمترین مناقشه خاورمیانه در کنفرانس مونیخ گردهم امدند تا شاید راه حلی برای سوریه بیابند و به یکی از خطرناک ترین جنگ منطقه و جهان- از نظر قدرت یابی گروه های تروریستی-، که صدها هزار کشته و میلیون ها آواره برجای گذاشته است ، پ
ویدیو
کیوسک
کتاب