مشکلات بیکاری | فراتاب
آخرین اخبار

مشکلات بیکاری

RSS
کولی‌ها به‌حق یکی از خاص‌ترین گروه‌های مهاجر هستند که اگرچه با گستردگی زیادی در همه‌جای جهان وجود دارند، در عین حال از ناشناخته‌ترین مهاجرانند. مردمانی که اساساً با «مهاجرت» تعریف می‌شوند.
ویدیو
کیوسک
کتاب