ساینس، آمریکا، ایران، توافق هسته ای، برجام، پسا توافق، پسا تحریم | فراتاب
آخرین اخبار

ساینس، آمریکا، ایران، توافق هسته ای، برجام، پسا توافق، پسا تحریم

RSS
نشریه علمی ساینس آمریکا برگزار می کند
نشریه جامع علمی 'ساینس' آمریکا به عنوان یکی از برنامه های نشست سالانه این نشریه، جلسه ای را تحت عنوان 'ایران: همکاری علمی در دوره پساتحریم' برگزار می کند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب