سفر نخست وزیر هندوستان به ایران | فراتاب
آخرین اخبار

سفر نخست وزیر هندوستان به ایران

RSS
محسن شریعتی نیا
نگاه به شرق گرچه همواره در سیاست خارجی ایران اهمیت داشته اما به عنوان یک رویکرد، نخست در دولت احمدی نژاد مطرح شد. اما اکنون در فضای پسابرجام، مرحله دیگری از سیاست نگاه به شرق آغاز شده است. مهم ترین ویژگی های مرحله دوم نگاه به شرق کدامند؟
ویدیو
کیوسک
کتاب