آیا کردها دولت تشکیل میدهند | فراتاب
آخرین اخبار

آیا کردها دولت تشکیل میدهند

RSS
نیک دانفورد
بسیاری از ملی گرا های ترک همچنان از لطمه ای که معاهده سور برای کشورشان به ارمغان می آورد،در هراسند،و بسیاری از ملی گراهای کرد هنوز در رویای کشوری که می توانستند با این معاهده به دست بیاورند،هستند.
ویدیو
کیوسک
کتاب