رئیس جمهوری اینده امریکا | فراتاب
آخرین اخبار

رئیس جمهوری اینده امریکا

RSS
پل پیلار
سعودی ها به یمن حمله کردند چرا که می ترسیدند ایالات متحده هیچ محدودیتی را بر گسترش (نفوذ) ایران در منطقه اعمال نکند. بنا براین سعودی ها احساس نیاز کردند که خطوط خود را مشخص کنند.
ویدیو
کیوسک
کتاب