بختیار علی | فراتاب
آخرین اخبار

بختیار علی

RSS
جهان رمان، جهان داستان در یک کتاب
کتاب سرآغاز و سیر ادبیات داستانی کردی، اثری پژوهشی است از محمد رحیمیان که به خاستگاه و روند تاریخی ادبیات داستانی کردی پرداخته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب