اخرین قسمت فیلم کوزی و گونای | فراتاب
آخرین اخبار

اخرین قسمت فیلم کوزی و گونای

RSS
پرونده ویژه (9) بررسی چرایی استعفای احمد داوود اغلو
سرویس بین الملل فراتاب در پرونده ای ویژه پس از برگزاری یک نشست شبانه در مورد علل و زمینه های برکناری احمد داوود اغلو از ریاست حزب عدالت و توسعه، اینک به بررسی همه جانبه این بحران میپردازد.
ویدیو
کیوسک
کتاب