سرمایه داری | فراتاب
آخرین اخبار

سرمایه داری

RSS
پرویز صداقت
در نوشتار حاضر جایگاه طبقه‌ی متوسط جدید در پروژه‌ی سیاسی طبقه‌ی کارگر ایران در حدود یک قرن اخیر مورد بررسی قرار گرفته شده است.
یادداشت
ویدیو
کیوسک
کتاب