شکاف طبقاتی در ایران | فراتاب
آخرین اخبار

شکاف طبقاتی در ایران

RSS
پرویز صداقت
در نوشتار حاضر جایگاه طبقه‌ی متوسط جدید در پروژه‌ی سیاسی طبقه‌ی کارگر ایران در حدود یک قرن اخیر مورد بررسی قرار گرفته شده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب