روابط چین و آمریکا | فراتاب
آخرین اخبار

روابط چین و آمریکا

RSS
سخنگوی سفارت چین در تهران:
ما توقع این افت اقتصادی را داشتیم زیرا در گذشته در برنامه خود به دو حوزه انرژی و محیط توجه نشده بود اما در برنامه جدید برخی اصلاحات در این دو حوزه اعمال کردیم که با این اصلاحات توقعات بیشتری از اقتصاد چین خواهیم داشت.
ویدیو
کیوسک
کتاب