راشا تودی | فراتاب
آخرین اخبار

راشا تودی

RSS
شبکه روس زبان "راشا تودی" اسناد افشاگرانه ای را از همکاری نفتی داعش با ترکیه منتشر کرد که ادعاهای قبلی دولت ترکیه مبنی بر نداشتن ارتباط با داعش را قاطعانه رد می کند.
ویدیو
کیوسک
کتاب