بیماری محمد رضا شجریان | فراتاب
آخرین اخبار

بیماری محمد رضا شجریان

RSS
جامعه موسیقی ایران در شوک بیماری استاد شجریان
استاد شجریان به رسم نوروز هر سال پیام نوروزی اش را منتشر کرد اما اینبار دیدن موهای کوتاه شده، صدای تا حدی لرزان و گفتن این نکته که بیمار است، بسیاری از مردم ایران را در شوک فرو بروده است
ویدیو
کیوسک
کتاب