رهبران کشورهای نوروز | فراتاب
آخرین اخبار

رهبران کشورهای نوروز

RSS
عبدالله مهربان
آیا کشورهای منطقه نوروز می توانند منطقه ی مزبور را تعریف نموده و آن را عملیاتی نمایند؟ یا امواج جهانی شدن مانع از تحقق این امر شده و فرهنگ مردمان این منطقه را در فرهنگ غالب جهانی ذوب خواهد نمود؟
ویدیو
کیوسک
کتاب