طهماسب علیپوریانی | فراتاب
آخرین اخبار

طهماسب علیپوریانی

RSS
گفت و گو با دکتر طهماسب علیپوریانی
دکتر طهماسب علیپوریانی استاد علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه تفسیر تاریخیِ روش‌مندی را از شخصیت و عملکرد سیاسی دکتر محمد مصدق داشته‌اند و نقدهایی جدی را بر عملکرد سیاسی ایشان در زمانه خاص خود وارد نموده‌اند.
ویدیو
کیوسک
کتاب