فاطمه قابل رحمت | فراتاب
آخرین اخبار

فاطمه قابل رحمت

RSS
فاطمه قابل‌رحمت
تبديل شدن هر روستا به شهر يعني از بين بردن زمین‌های زراعتي، افزایش ساخت‌ و ساز شهری، تغییر شکل معابر عمومی و صدها تغییر کوچک و بزرگ در فضای شهری و سبک زندگی ساکنان..
فاطمه قابل رحمت
تجربه 16 شهر جدید فعلی که 4 تای آنها در اطراف تهران قرار دارند، نشان می‌دهد ایجاد این مناطق برای جذب دائمی جمعیت چندان موفقیت ‌آمیز نبوده است
ویدیو
کیوسک
کتاب