کرماشان | فراتاب
آخرین اخبار

کرماشان

RSS
دکتر عادل فاطمی
دو اسمی شدن مکانها در مناطق دوزبانه، بویژه در مناطق کردنشین ایران، جفای بوده ناشی از خودخواهی و افسانه پردازی قلم به دستان سیستم نوشتاری و دیوان سالاری زبان حاکم بوده است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب