محمد صادق ملکی | فراتاب
آخرین اخبار

محمد صادق ملکی

RSS
محمدصادق ملکی
یادداشتی دریافتی کوتاه در مورد بحران سوریه و نقش مسئولیت حمایت در قبال آن
گفتگو
سفیر پیشین ایران در اتیوپی در گفت‌وگو با فراتاب مطرح کرد:
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
ویدیو
کیوسک
کتاب