ژیلا احمدی | فراتاب
آخرین اخبار

ژیلا احمدی

RSS
ژیلا احمدی
جهانی که در آن زندگی می کنیم به منتهی وسعتش مملو از فرهنگ های گوناگون است . فرهنگ هایی که با توجه به موقعیت جغرافیایی در هر سوی جهان متفاوت بوده ، فرهنگ هایی که گاهاً به اندازه تاریخ آن مرز و بوم قدمت داشته و در تاروپود مردمان آن سرزمین ریشه گسترانده است.
ژیلا احمدی
به نظر می رسد با ادامه بحران داخلی در کشور کره جنوبی و پافشاری پارک گئون های بر حفظ قدرت خود به عنوان رئیس جمهور آن هم در شرایطی که آمریکا در حالت گذار سمت ریاست جمهوری می باشد، می‌تواند فرصتی برای مداخله دشمنان دیرینه کشور کره جنوبی فراهم آورد.
ژیلا احمدی
ترکیه سالیان سال است که تمام سیاست های داخلی و خارجی خود را در جهت پیوستن به اتحادیه اروپا مشخص کرده است. این سیاست ها حتی با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه همچنان به طور جدی دنبال شده است
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب