فستیوال گلاویژ | فراتاب
آخرین اخبار

فستیوال گلاویژ

RSS
برای شعر «اگر عاشق نباشیم میمیرم» در اقلیم کردستان روی داد:
گزارشی از فستیوال فرهنگی گلاویژ
... هدف اساسی ما این بوده خارج از قدرت حزب و حکومت، همراه با روشنفکران منطقه و جهان در حد وظیفه‌ای که تاریخ بر عهده ما گذاشته، عرصه فکر و فرهنگ را به پیش ببریم و با ایجاد یک دیالوگ فرهنگی مؤثر، از مشکلات اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی بکاهیم.
ویدیو
کیوسک
کتاب