میلاد یاری | فراتاب
آخرین اخبار

میلاد یاری

RSS
میلاد یاری
اگر قصد فرضیه سازی برای بحران سوریه و همچنین مصر را داشته باشیم باید به سراغ جمهوریت این کشورها برویم
یادداشت انتقادی پیش رو را یکی از مخاطبان فراتاب، ارسال کرده است مشروح این یادداشت در ادامه خواهد آمد:
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب