آلودگی هوای تهران | فراتاب
آخرین اخبار

آلودگی هوای تهران

RSS
سامان حیدری
سخنی در باب آلودگی هوا و سیاسی کردن آن
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب