آموزش خبرنگاری اردشیر پشنگ | فراتاب
آخرین اخبار

آموزش خبرنگاری اردشیر پشنگ

RSS
در روز 13 آذرماه سالجاری برگزار می شود:
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب